Mládež a hodnoty              10.-11.11.2022       

Aktuality

Pozvánka

Rádi bychom Vás již nyní pozvali na nadcházející ročník konference Mládež a hodnoty 2022, který se bude konat ve dnech 10. a 11. listopadu 2022.

Organizátoři konference Mládež a hodnoty 2022


Program konference

Již brzy zde zveřejníme jména účastníků plenárního zasedání.

Jak vypadal program konference Mládež a hodnoty 2020, to si lze stáhnout níže.

                                                    

Přihlašování na workshop - aktualita

Vzhledem k epidemii koronaviru se slibovaný workshop Metoda Práce v hliněném poli® a její využití v práci s dětmi neuskuteční. Děkujeme za pochopení.


Organizátoři konference

Katedra křesťanské výchovy

Tato katedra zajišťuje výuku katechetických, pedagogických a psychologických předmětů v bakalářských studijních oborech Teologické nauky a Sociální pedagogika, dále v magisterském studijním oboru Katolická teologie a v navazujícím magisterském oboru Učitelství náboženství pro základní školy, Teologické nauky a Sociální pedagogika. Ve výzkumu se zaměřují její členové na oblast sociální a speciální pedagogiky, náboženské pedagogiky a také psychologie. Více o katedře i možnostech studia najdete zde.

Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání 

Paidagogos je nezisková organizace, která sdružuje odborníky i širokou veřejnost se zájmem o problematiku filosofických, teoretických i praktických problémů výchovy a vzdělávání v současné společnosti. Spolek vydává odborný časopis Paidagogos. Více se můžete dozvědět zde.

Konference je podpořena z projektu specifického vysokoškolského výzkumu IGA UP č. CMTF_2020 s názvem Sociálněpedagogické otázky v interdisciplinárním kontextu.

O Konferenci

Jaké hodnoty vyznává současná postmoderní společnost? Jaké hodnoty jsou důležité pro děti a mládež? Nejen na tyto otázky bude hledat odpovědi konference Mládež a hodnoty 2020 s podtitulem "Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti", kterou opět pořádá Katedra křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého a Paidagogos - Spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání pořádají dne 5. a 6. listopadu 2020. 

Na konferenci vystoupí čeští i zahraniční odborníci z oblasti pedagogiky, kteří budou prezentovat své aktuální výzkumy hodnot. (více již brzy v sekci program)

Konferenci jistě ocení také studenti, kteří se mohou účastnit diskuzí či připravených workshopů, které budou vést i zahraniční odborníci.

Záštitu nad konferencí převzali rektor Univerzity Palackého, prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.,

a arcibiskup olomoucký a metropolitan moravský J. Ex. Mons. Jan Graubner.

Novinky na konferenci 2020

Posterová sekce

 V letošním roce bude opět součástí konference.POSTEROVÁ SEKCE.

Výstupy z konference

Aktivní účastníci konference mohou využít možnosti publikovat svůj příspěvek v časopise Paidagogos - podrobnosti naleznete již brzy v části Informace pro autory.

Workshopy

Letošní novinkou je workshop v angličtině na téma akčního výzkumu, který povede prof. J. Shosh z USA.


Aktualita - vzhledem k epidemii koronaviru se workshop vedený prof. J. Shoshem neuskuteční, děkujeme za pochopení. Věříme, že Vám ho budeme moci nabídnout v jednom z dalších ročníků.

Užitečné informace

Informace o ubytování, dopravě a městě Olomouci najdete zde.

PROGRAMOVÝ, ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR

 • doc. PhDr. et Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
 • Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.
 • Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.​VĚDECKÝ VÝBOR

 • prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
 • prof. Dr. Venetta Lampropoulou
 • prof. Dr. Hristo Kyuchukov
 • doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.
 • doc. PhDr. et Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

PROGRAM

V současnosti stále přijímáme příspěvky na konferenci. Svůj příspěvek můžete přihlásit v sekci Registrace. Po uzavření přihlašování příspěvků bude na tomto místě zveřejněn program konference. 

Na konferenci vystoupí čeští i zahraniční odborníci z oblasti pedagogiky, kteří budou prezentovat své aktuální výzkumy hodnot. Úvodní referáty přednese prof. V. Lampropoulou, která dlouhodobě pracuje s neslyšícími. K hodnotám současné společnosti se ve svém příspěvku vyjádří také prof. H. Kyuchukov, který patří mezi přední evropské odborníky na romskou problematiku. Nad hodnotami se také zamyslí prof. M. Potměšil, který se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci věnuje především výchově a vzdělávání dětí a osob s vadami sluchu a kombinovaným postižením. Účast v plénu přislíbili rovněž doc. J. Lorenzová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), doc. R. Šíp (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity) a doc. J. Hladík (Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně), kteří budou v plénu zastupovat sociálně pedagogickou větev.

Podrobný program bude zveřejněn po uzavření přihlašování aktivních příspěvků.

Kontakt

EMAIL

konference.mladezahodnoty@gmail.com 

Místo konání

ADRESA 

Univerzitní 224/22, Olomouc, 77900 a Na Hradě 245/5, Olomouc, 77900

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!