Mládež a hodnoty              10.-11.11.2022       

Poděkování

Vážení účastníci,

všem bychom ještě jednou rádi poděkovali za účast na konferenci.

Vážíme si každého příspěvku, který byl přednesen i všech diskusí.

Děkujeme, že spolu s námi tvoříte prostor pro sdílení výsledků výzkumů i postřehů z praxe.

Těšíme se na setkání za dva roky a to 7. a 8. 11. 2024.


za organizátory

P. Potměšilová a M. Öbrink HobzováAktuality

Níže si lze stáhnout program z konference Mládež a hodnoty 2022, která proběhla ve dnech 10. a 11. listopadu 2022.

Program konference

Program konference Mládež a hodnoty 2022 si lze stáhnout níže.

Ve čtvrtek 10. listopadu bude možné se zúčastnit workshopu, který povede Mette Christiansen. V případě zájmu prosím klikněte sem.


V pátek 11. listopadu 2022 se bude konat Kulatý stůl pro setkání s odborníky z praxe

Na konferenci bude také prostor pro setkání a výměnu zkušeností absolventů z praxe. Především se jedná o ty, kteří studovali obor Sociální pedagogika a Náboženství se zaměřením na vzdělávání. Podrobnosti se už brzy dočtete zde.


Organizátoři konference

Katedra křesťanské výchovy

Tato katedra zajišťuje výuku katechetických, pedagogických a psychologických předmětů v bakalářských studijních oborech Teologické nauky a Sociální pedagogika, dále v magisterském studijním oboru Katolická teologie a v navazujícím magisterském oboru Učitelství náboženství pro základní školy, Teologické nauky a Sociální pedagogika. Ve výzkumu se zaměřují její členové na oblast sociální a speciální pedagogiky, náboženské pedagogiky a také psychologie. Více o katedře i možnostech studia najdete zde.

Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání 

Paidagogos je nezisková organizace, která sdružuje odborníky i širokou veřejnost se zájmem o problematiku filosofických, teoretických i praktických problémů výchovy a vzdělávání v současné společnosti. Spolek vydává odborný časopis Paidagogos. Více se můžete dozvědět zde.

Konference je podpořena z projektu specifického vysokoškolského výzkumu IGA UP č. CMTF_2022 s názvem Oblasti výzkumu pedagogické práce s dětmi a dospělými.

Nad konferencí převzal záštitu Mons. J. Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké, a také prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D, rektor Univerzity Palackého v Olomouci.

O Konferenci

Jaké hodnoty vyznává současná postmoderní společnost? Jaké hodnoty jsou důležité pro děti a mládež? Nejen na tyto otázky bude hledat odpovědi konference Mládež a hodnoty 2020 s podtitulem "Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti", kterou opět pořádá Katedra křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého a Paidagogos - Spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání pořádají dne 10. a 11. listopadu 2022. 

Na konferenci vystoupí čeští i zahraniční odborníci z oblasti pedagogiky, kteří budou prezentovat své aktuální výzkumy hodnot. (předběžný program již nyní v sekci program)

Konferenci jistě ocení také studenti, kteří se mohou účastnit prezentací a diskuzí, které budou vést i zahraniční odborníci.


Posterová sekce a Výstupy z konference 2022

Posterová sekce

 V letošním roce bude opět součástí konference. POSTEROVÁ SEKCE.

Výstupy z konference

Aktivní účastníci konference mohou využít možnosti publikovat svůj příspěvek v časopise Paidagogos - podrobnosti naleznete již brzy v části Informace pro autory.Užitečné informace

Informace o ubytování, dopravě a městě Olomouci najdete zde.

PROGRAMOVÝ, ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR

  • doc. PhDr. et Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
  • Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.
  • Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.​VĚDECKÝ VÝBOR

  • prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD.
  • prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
  • doc. PhDr. et Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
  • doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
  • doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  • doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

PROGRAM

V současnosti stále přijímáme příspěvky na konferenci. Svůj příspěvek můžete přihlásit v sekci Registrace. Po uzavření přihlašování příspěvků bude na tomto místě zveřejněn program konference. 

Na konferenci vystoupí čeští i zahraniční odborníci z oblasti pedagogiky, kteří budou prezentovat své aktuální výzkumy hodnot. Úvodní referáty přednese host z USA Mette Christiansen, která působí na State University of New York, New Paltz. K hodnotám současné společnosti se ve svém příspěvku vyjádří také prof. M. Niklová (Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici), dále doc. J. Lorenzová (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze), doc. J. Hladík (Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ) a doc. R. Šíp (Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně), kteří budou v plénu zastupovat sociálně pedagogickou větev.

Podrobný program bude zveřejněn po uzavření přihlašování aktivních příspěvků.

Kontakt

EMAIL

konference.mladezahodnoty@gmail.com 

Místo konání

ADRESA 

Univerzitní 224/22, Olomouc, 77900 a Na Hradě 245/5, Olomouc, 77900

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!