Mládež a hodnoty                5.-6.11.2020       

Aktuality 

Předběžný program konference

Vážení účastníci, již brzy níže naleznete předběžný program konference, který Vám bude zároveň zaslán emailem.  

                                                     PROGRAM JIŽ BRZY NAJDETE ZDE

Přihlašování na workshop

Konference Mládež a hodnoty 2020 nabízí workshop Metoda Práce v hliněném poli® a její využití v práci s dětmi.Workshop, který se bude konat ve čtvrtek 5. listopadu v době od 13:15 do 14:45, povede Mgr. Anna Víšková. Prosíme zájemce, aby se nahlásili do 2. listopadu na email konference.mladezahodnoty@gmail.com. 


Organizátoři konference

Katedra křesťanské výchovy

Tato katedra zajišťuje výuku katechetických, pedagogických a psychologických předmětů v bakalářských studijních oborech Teologické nauky a Sociální pedagogika, dále v magisterském studijním oboru Katolická teologie a v navazujícím magisterském oboru Učitelství náboženství pro základní školy, Teologické nauky a Sociální pedagogika. Ve výzkumu se zaměřují její členové na oblast sociální a speciální pedagogiky, náboženské pedagogiky a také psychologie. Více o katedře i možnostech studia najdete zde.

Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání 

Paidagogos je nezisková organizace, která sdružuje odborníky i širokou veřejnost se zájmem o problematiku filosofických, teoretických i praktických problémů výchovy a vzdělávání v současné společnosti. Spolek vydává odborný časopis Paidagogos. Více se můžete dozvědět zde.

Konference je podpořena z projektu specifického vysokoškolského výzkumu IGA UP č. CMTF_2020 s názvem Sociálněpedagogické otázky v interdisciplinárním kontextu.

O Konferenci

Jaké hodnoty vyznává současná postmoderní společnost? Jaké hodnoty jsou důležité pro děti a mládež? Nejen na tyto otázky bude hledat odpovědi konference Mládež a hodnoty 2020 s podtitulem "Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti", kterou opět pořádá Katedra křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého a Paidagogos - Spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání pořádají dne 5. a 6. listopadu 2020. 

Na konferenci vystoupí čeští i zahraniční odborníci z oblasti pedagogiky, kteří budou prezentovat své aktuální výzkumy hodnot. (více již brzy v sekci program)

Konferenci jistě ocení také studenti, kteří se mohou účastnit diskuzí či připravených workshopů, které budou vést i zahraniční odborníci.

Novinky na konferenci 2020

Posterová sekce

 V letošním roce bude opět součástí konference POSTEROVÁ SEKCE.

Výstupy z konference

Aktivní účastníci konference mohou využít možnosti publikovat svůj příspěvek v časopise Paidagogos - podrobnosti naleznete již brzy v části Informace pro autory.

Užitečné informace

Informace o ubytování, dopravě a městě Olomouci najdete zde.

PROGRAMOVÝ, ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR

  • doc. PhDr. et Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
  • Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.
  • Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.​VĚDECKÝ VÝBOR

  • prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. 
  • prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
  • prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
  • doc. PhDr. et Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
  • doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
  • doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

PROGRAM

V současnosti stále přijímáme příspěvky na konferenci. Svůj příspěvek můžete přihlásit v sekci Registrace. Po uzavření přihlašování příspěvků bude na tomto místě zveřejněn program konference. 

Na konferenci vystoupí čeští i zahraniční odborníci z oblasti pedagogiky, kteří budou prezentovat své aktuální výzkumy hodnot. Úvodní referáty přednesou prof. V. Smékal, který se dlouhodobě věnuje dané problematice. K hodnotám současné společnosti se ve svém příspěvku vyjádří také prof. B. Kraus, přední odborník z oblasti sociální pedagogiky z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, i prof. M. Potměšil, který se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci věnuje především výchově a vzdělávání dětí a osob s vadami sluchu a kombinovaným postižením. Účast v plénu přislíbili také doc. J. Lorenzová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), doc. D. Knotová (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) a dr. J. Hladík (Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně).

Podrobný program bude zveřejněn po uzavření přihlašování aktivních příspěvků.