Program konference

PROGRAM

V současnosti stále přijímáme příspěvky na konferenci. Svůj příspěvek můžete přihlásit v sekci Registrace. Po uzavření přihlašování příspěvků bude na tomto místě zveřejněn program konference.

Kdo na konferenci vystoupí?

Na konferenci vystoupí čeští i zahraniční odborníci z oblasti pedagogiky, kteří budou prezentovat své aktuální výzkumy hodnot. Úvodní referáty přednesou prof. V. Smékal, který se dlouhodobě věnuje dané problematice. K hodnotám současné společnosti se ve svém příspěvku vyjádří také prof. B. Kraus, přední odborník z oblasti sociální pedagogiky z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, i prof. M. Potměšil, který se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci věnuje především výchově a vzdělávání dětí a osob s vadami sluchu a kombinovaným postižením. Účast v plénu přislíbili také doc. J. Lorenzová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), doc. D. Knotová (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) a dr. J. Hladík (Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně).

Zařaďte se mezi aktivní přespěvatele konference také Vy! Jak postupovat najdete v sekci registrace.

Podrobný program bude zveřejněn po uzavření přihlašování aktivních příspěvků.