Registrace a informace pro účastníky

        Registrace na konferenci                Přihlašování aktivních příspěvků do 31.7.2018 (informace níže) 

Jak se aktivně účastnit?

PŘEDNÁŠKA

Ústní prezentace, 10 minut + diskuze 

Jazyky prezentace: čeština, slovenština nebo angličtina

K prezentaci je k dispozici standardní technické zabezpečení (notebook, projektor). 

WORKSHOP

1,5 hodiny; dle dohody delší či kratší 

Jazyk: čeština, slovenština nebo angličtina

Interaktivní přednáška v menším počtu účastníků (max 30), jejich počet specifikujte při registraci.

POSTER

90 cm (šířka) × 120 cm (výška), umístění vertikální. 

Jazyk: čeština, slovenština nebo angličtina

 Poster musí být vyvěšen min. 2 hod. před začátkem sekce. Během sekce autoři zodpovídají na dotazy.

SBORNÍK Z KONFERENCE

Využijte možnosti publikovat svůj rozšířený konferenční příspěvek ve sborníku, který bude zaslán k indexaci ve WEB of Science. Dozvědět se více.

Účastnické poplatky a informace k platbě

EARLY BIRD (platba do 31.8.2018)

Aktivní účastník (workshop, prezentace, poster)

1200 Kč

STANDARDNÍ POPLATKY 

Aktivní účastník (platba po 1.9.)

Pasivní účastník

Student

1500 Kč

600 Kč

600 Kč

INSTRUKCE K PLATBĚ PŘEVODEM

Banka:                                   Komerční banka a.s. Olomouc

Účet pro platby v CZK:         19-1096330227/0100

IBAN:                                     CZ0901000000191096330227 

SWIFT CODE:                        KOMBCZPP 

Variabilní symbol:                 996 100 011 


DŮLEŽITÉ:            Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení kvůli                                identifikaci platby.