Pro autory

INFORMACE PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ DO SBORNÍKU

Registrace na konferenci byla prodloužena. V případě zájmu o publikaci příspěvku v časpise Paidagogos, zašlete prosím článek do 15.9. 2020 na adresu paidagogos.casopis@gmail.com. Pokud příspěvek úspěšně projde recenzním řízením, bude zařazen do čísla časopisu Paidagogos. 

Šablonu pro vypracování a veškeré informace ohledně publikace  příspěvku najdete zde

Důležité termíny:

  • 15.9.2020 Ukončení zasílání názvů příspěvků v češtině i v angličtině a jejich abstraktů (v češtině i angličtině)

I když nebudete chtít svůj příspěvek publikovat v nabízeném časopise, rádi bychom Vás požádali o zaslání výše uvedených informací o Vašem příspěvku, neboť bude pro potřeby konference vytvořen přehled všech příspěvků, jež na konferenci zazní.

Na začátku příspěvku uveďte: Název v českém i anglickém jazyce a jméno autora bez titulů, abstrakt v českém a anglickém jazyce a dále klíčová slova v českém a anglickém jazyce. 


S dalšími případnými dotazy se obracejte na mail: konference.mladezahodnoty@gmail.com