Pro autory

INFORMACE PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ DO SBORNÍKU

V případě zájmu o publikaci příspěvku ve sborníku, zašlete prosím článek do 31. 8. 2018. Pokud příspěvek úspěšně projde recenzním řízením, bude zařazen do sborníku, který se bude ucházet o indexaci v databází WoS. Z tohoto důvodu je nutné, aby příspěvek splňoval kritéria uvedená níže. Nesplnění zadaných kritérií může být důvodem odmítnutí příspěvku. 

Šablonu pro vypracování příspěvku najdete zde

Důležité termíny:

 • 31.7.2018 Ukončení zasílání abstraktů příspěvků na konferenci/sborníku
 • 31. 8. 2018 Ukončení zasílání plných textů článků do sborníku
 • 1. 10. 2018 Ukončení recenzního řízení a zaslání informace autorům
 • 15. 10. 2018 Publikování sborníku

Rozsah příspěvku: Rozsah celého příspěvku včetně tabulek, obrázků, odkazů, bibliografických citací a literatury nesmí přesáhnout 10 stran.

Na začátku příspěvku uveďte: Název v českém i anglickém jazyce a jméno autora bez titulů, abstrakt v českém a anglickém jazyce a dále klíčová slova v českém a anglickém jazyce. 

Formát příspěvku: Při zpracování příspěvku do sborníku dodržujte následující formální úpravu:

 • Písmo Times New Roman, velikost 11
 • Text ve formátu dokumentu (.doc, .odt)
 • Řádkování 1,15; levý i pravý okraj velikosti 2 cm; odsazení odstavců 1,25 cm
 • Nadpis tučně
 • Zarovnat do bloku
 • Zkratky při prvním použití vysvětlit, při dalším použití není nutno vysvětlovat. 
 • Tabulky, grafy (případně obrázky)  očíslovat a opatřit názvem, odkazovat v textu

Práce s literaturou: Odkazy na použitou literaturu v textu a seznam na konci příspěvku musí být ve formátu dle APA. Užitečné stránky s návodem a příklady v angličtině najdete na stránkách Purdue University nebo Trinity College Library.

Hodnotící proces:

 • Zaslaný příspěvek projde dvoukolovým recenzním řízením, které bude probíhat v září.
 • Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Na každý příspěvek budou vypracovány minimálně dva posudky. Ty se zaměří na formální i vědeckou úroveň textu.
 • Redakce si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout. Redakce dbá na to, aby ani jeden z recenzentů nebyl pracovníkem stejného pracoviště jako autor a spoluautoři. Recenzenti nesmějí být ani v jiném konfliktu zájmů ohledně recenzované stati. Ty příspěvky, které úspěšně recenzí projdou, budou zařazeny do sborníku. Ten vyjde v průběhu měsíce října a bude účastníkům předán na začátku konference

S případnými dotazy se obracejte na mail: konference.mladezahodnoty@gmail.com