Předchozí ročníky

Konference Mládež a hodnoty 2016

Napsali o nás v Žurnálu UP

Katedra křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého a Paidagogos - Spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání pořádaly 20. a 21. října již šestý ročník mezinárodní konference Mládež a hodnoty 2016 s podtitulem "Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti". Konference se uskutečnila pod záštitou rektora UP prof. Jaroslava Millera i olomouckého arcibiskupa mons. Jana Graubnera. (Pokračování viz původní článek)


Konference Mládež a hodnoty 2014

Také v roce 2014 se konala konference Mládež a hodnoty, kterou každé dva roky pořádá Katedra křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty ve spolupráci s Paidagogem, spolkem pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání. Na této konferenci se sešli odborníci z České republiky i ze Slovenska a diskutovali o hodnotách a hodnotové orientaci současné mládeže. V plénu vystoupil např. pan profesor V. Smékal, který se ve svém příspěvku věnoval tomu, jak se osobnostní determinanty uplatňují v etických hodnotách v jednání mládeže. Doc. Z. Bakošová se naopak zamýšlela nad lidskostí, moudrostí a mravností jako determinanty identity člověka. Další příspěvky si všímaly mimo jiné volného času jako důležité hodnoty pro jedince, či vybraného aspektu kvality života u různých skupin společnosti.